О НАМА

Студентски парламент Факултета oрганизационих наука је орган високошколске установе чији је циљ остваривање права и заштита интереса студената. Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Факултета и другим органима где су заступљени студенти. Чланови Студентског парламента у телима Факултета и Универзитета имају право гласа по свим питањима која се тичу студената, квалитета наставе и спровођења реформе наставног процеса.

Решењем декана, од 16. новембра 2006. године покренут је поступак избора за Студентски парламент ФОН-а. Данас Студентски парламент има 17 чланова, а активности парламента су: брига о студентском стандарду и побољшању услова студирања, координација рада студентских организација, координација пројеката студентских организација, праћење и предлагање решења за реформу наставе на основним академским студијама, избор представника у органе Факултета, организовање студентских дружења и свечаности. Активности се оперативно извршавају преко комисија.

Контакти истакнутих чланова Студентског парламента:

  • Потпредседник парламента – Милан Јовановић, Mенаџмент квалитета и стандардизација, jovanovicmilan996@gmail.com
  • Председник парламента – Ђорђе Јеремић, Информациони системи и технологије, djordje.jeremic@hotmail.rs
  • Секретар парламента – Александра Миленковић, Менаџмент, aleksmil96@gmail.com

Контакти делегата Студентског парламента Универзитета у Београду: