Huawei otvara vrata naboljim studentima

Kompanija Huawei će održati projekat baziran na individualnom rešavanju studije slučaja na engleskom jeziku. Krajnji cilj i rezultat ovog projekta je ponuda radnih mesta u Huawei-u po završetku studija najuspešnijim učesnicima projekta.

Predviđen period za rešavanje studije slučaja kao i za slanje rešenja sudijama je od  7. do 15. decembra. Učesnici projekta mogu biti studenti 4. godine Fakulteta organizacionih nauka, Elektrotehničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i studenti Univerziteta Singidunum.

Pozivamo studente koji su zainteresovani da kontaktiraju koleginicu Katarinu Mijović (e-mail: kmijovic6@gmail.com ; telefon: +381 62 8321383) koja je zadužena za dalju saradnju studenata sa kompanijom Huawei ili članove Studentskog parlamenta Fakulteta organizacionih nauka.