Математикa 2

На седници Катедре за математику, иницијативом студената и Студентског парламента, одлучено је да писмени испит из Математике 2, положен у претходној школској, 2016/17, години, важи закључно са фебруарским испитним роком текуће школске, 2017/18, године.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *