Добродошли!

О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Студентски парламент Факултета oрганизационих наука је орган високошколске установе чији је циљ остваривање права и заштита интереса студената. Студентски парламент бира и разрешава представнике студената у органима Факултета и другим органима где су заступљени студенти. Чланови Студентског парламента у телима Факултета и Универзитета имају право гласа по свим питањима која се тичу студената, квалитета наставе и спровођења реформе наставног процеса.

ВЕСТИ

БУДИ У ТОКУ С ДЕШАВАЊИМА

Математикa 2

На седници Катедре за математику, иницијативом студената и Студентског парламента, одлучено је да писмени испит из Математике 2, положен…

Статистика, Линс и Економетријске методе

Катедра за статистику је донела одлуку да ће положени писмени део испита у школској 2016/17 из предмета Статистика, Линс и Економетријске…

Радно време читаонице

Поштоване колегинице и колеге, oбавештавамо вас да читаоница неће радити у назначеним периодима: • 21.12.2017. од 18:00 до 20:00 часова •…

ПАРТНЕРИ